Over SmartwayZ.NL

Het innovatieve mobiliteitsprogramma

SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. We verbeteren de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. Onze aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen en het stimuleren van duurzaam reisgedrag tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Samen werken aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland.

Slimme mobiliteitsoplossingen

U kunt op dit moment al op verschillende manieren gebruikmaken van slimme mobiliteit, zoals (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s. Maar ook parkeer- en reisapps, slimme verkeerslichten en een vervoerservice op afroep. Voordat oplossingen in gebruik worden genomen, toetsen we ze bij het reizigerspanel. Zo sluiten ze aan bij uw wensen, behoeften, reisgedrag en (on)mogelijkheden. Kijk eens welke slimme mobiliteitsoplossingen bij u in de buurt te gebruiken zijn! Lees meer op de website van SmartwayZ.NL.